Visitationszone på Nørrebro forlænges og Visitationszone på Amager ophører helt

Visitationszone på Nørrebro forlænges og Visitationszone på Amager ophører helt

KBH Politi.Foto

København: I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har Politidirektøren i København i dag den 14. september 2017 truffet beslutning om 3. tidsmæssige forlængelse af eksisterende visitationszone, således at politiet fortsat i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i følgende geografisk afgrænsede område (se kort):
– Københavns Politis kredsgrænse mod nord fra Grønnemose Allé – mod uret til Slotsherrensvej – Sallingvej – Hillerødgade – Borups Allé – Bispeengen – Kronprinsesse Sofies Vej – Bispeengbuen – Ågade – Åboulevard – Peblinge Dossering – Sortedam Dossering – Fredensgade – Tagensvej – Jagtvej – Over Vibenhus Runddel – Vennemindevej – Bellmansgade – Bellmans Plads – Sibeliusgade – Østerbrogade – Over jernbanesporene – Mod vest ad stien ved Ryvangs Allé – Nordhavnsvej – Emdrupvej – Grønnemose Allé til Københavns Politis kredsgrænse.

Baggrunden for beslutningen om forlængelse af visitationszonen er flere tilfælde, hvor der i det offentlige rum ved visitationer og ransagninger er fundet knive, slagvåben og skydevåben, der vil kunne udgøre en nærliggende fare for personers liv. De nævnte fund relaterer sig formentlig til en konflikt mellem personer med tilknytning til registrerede bandegrupperinger.
Formålet med forlængelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben.

Som følge af ovenstående forlænges visitationszonen, således at denne er gældende fra torsdag den 14. september 2017 kl. 12.00 og indtil torsdag den 28. september 2017 kl. 12.00.
Samtidig oplyses det, at der i visitationszonen på Amager indenfor det geografiske område Christmas Møllers Plads mod øst til Vermlandsgade – Uplandsgade – Prags Boulevard – Ved Amagerbanen – Lergravsvej – Strandlodsvej – Øresundsvej – Amagerbrogade og retur til Christmas Møllers Plads ikke har været episoder eller fund af våben de sidste 14 dage, hvorfor visitationszonen lukkes igen.

/Pressemeddelelse/
Denne artikel er set2518gange.