Storalarm på SK Forsyning efter brandalarm

Fotograf: Alexander Juel Dahl Skadestedsfotograf.dk/112News.dk

Slagelse: Natten til Søndag blev Slagelse Brand og Redning tilkaldt via en ABA alarm (Automatisk Brand Alarm) på SK Forsyning i Slagelse ved stop 39. Da brandvæsenet ankom og fik undersøgt området hvor alarmen var gået kunne der konstateres kraftig røgudvikling. Herefter valgte Indsatslederen på stedet og aktivere en såkaldt Stor alarm. Så skal alle de brandfolk der er på vagt møde ind og tage til stedet hvor det brænder.

Fotograf: Alexander Juel Dahl Skadestedsfotograf.dk/112News.dk

Grunden til storalarmen var at man ikke i starten vidste hvad der brændte. Efterfølgende undersøgelser viste at det var en maskine der skærer halmballer op som brændte. En stor sten som formentlig stammer fra halmballen formodes at være årsag men det skal undersøges nærmere.

Der er umiddelbart sket betydelige skader på maskinerne som skal repareres fortæller Malene Sadowski, der er kommunikationsansvarlig for SK Forsyning, søndag morgen til TV2 ØST. Der var tale om en større brand, hvor der skete omfattende skader på vores halmkedel. Branden opstod i en opriver, der skærer halmballerne op, før man trækker halmen ind i kedlen. I opriveren har stenen givet gnister, og vi tror, det er derfor, at branden er startet

Ingen fare for at mangle varme: Værket kunne søndag fortsætte sin produktion med en kedel der bruger træflis. I den nordlige del af byen ligger også et ældre varmeværk som også kan fortsætte produktionen. Der har dermed ikke været fare for at Slagelse har stået uden varme. Hertil eftermiddag meddeler SK Forsyning at skaderne heldigvis ikke var så slemme som først antaget. Der kan umiddelbart allerede igen Mandag fyres med halm igen.

Fotograf: Alexander Juel Dahl Skadestedsfotograf.dk/112News.dk

//112News.dk//

Denne artikel er set382gange.