23-årig mand er idømt 4 måneders fængsel for hacker angreb og våbenbesiddelse

23-årig mand er idømt 4 måneders fængsel for hacker angreb og våbenbesiddelse 

Arkiv.Foto

København: En nu 23-årig mand fra Københavns området blev i dag ved Retten i Holbæk idømt 4 måneders fængsel for hacking i 2013 samt overtrædelse af våbenloven.
Manden, som til dagligt arbejder med IT, blev dømt for fra sin daværende adresse i Vestsjælland at have hacket sig ind i Ekspres Banks nu nedlagte hjemmeside for låneansøgninger og herfra hentet personfølsomme oplysninger ned på sin harddisk fra 1899 personer, som havde anmodet om lån i banken.

Desuden blev han dømt for at have hacket sig ind på adskillige andre hjemmesider, hvorfra han havde hentet data ned på sin harddisk.
Ifølge anklageskriftet var han ligeledes tiltalt for at have udnyttet ”et hul” i et teleselskabs hjemmeside, hvorfra han havde adgang til CPR-registret.

Han lavede derefter et ”script”, dvs. et program, som kunne ved gentagne forespørgsler i registreret kunne finde frem til personers fulde CPR-nummer, hvis blot han skrev personens fødselsdato.
Retten fandt ikke, at han ved anvendelse af scriptet uberettiget havde skaffet sig adgang til hjemmesiden og dermed CPR-registeret, eller at scriptet havde udnyttet en sårbarhed. Ligeledes blev manden frifundet for at have forsøgt at sælge scriptet.

Manden erkendte sig allerede ved retsmødets start skyldig i at have været i besiddelse af en kastestjerne, et knojern og en strømpistol på sin bopæl.
Anklagerfuldmægtig Anders Dyrvig Rechendorff udtaler:

– Det har været en kompliceret sag, for det var essentielt i bevisførelsen at forklare, hvordan den pågældende hacking blev udført og samtidig at løfte bevisbyrden for, at det reelt var den nu dømte, som var manden bag forbrydelserne. Derfor er jeg tilfreds med afgørelsen, som i vid udstrækning dømmer ham for 5 ud af 6 forhold. Identitetstyveri bliver mere og mere udbredt, og derfor ses der med alvor på, når personer uberettiget skaffer sig adgang til hjemmesider og deres systemer, hvorfra de kan hente informationer om folks CPR-numre, adresser og eventuelt økonomiske forhold.
Der er intet, der tyder på, at manden misbrugte de informationer, som han hentede fra hjemmesiderne.

Straffen skal ikke afsones, hvis den tiltalte ikke begår noget strafbart det næste år, fordi retten lagde vægt på, at den nu dømte havde gode personlige forhold og ikke tidligere var straffet.
Det vides ikke, hvorvidt manden ønsker at anke dommen til landsretten.

/Pressemeddelelse/
Denne artikel er set2828gange.