Stormflod rammer Danmark efter stormen Bodil

Korsør: Stormfloden efter Bodil ramte idag store dele af Danmark og ved Roskilde Fjord, Frederikssund, samt Holbæk, var vandstanden så høj, at der var tale om det der betegnes som en 100 års hændelse.
Andre steder i landet steg vandstanden dog ikke nær så meget, men dog nok til at havne mm. gik over sine breder, som i Korsør havn hvor vandstanden steg dagen igennem, hvor den toppede kort efter midnat på 1,37 over normalen, som fik vandet til at gå over kajkanten og trænge helt op til Batterivej og gennem kloakkerne i Havnegade og Møllevangen.

Fiskerihavnen og Lilleø stod dog helt under vand, ligesom der få steder langs kysten på Halsskov siden af byen var vand ved de huse som lå tættest på kysten, som ved Værftet hvor beboerne forsøgte at holde vandet væk fra vejen, ved at feje vandet væk med koste og skovle.
Langt være gik det ud over sommerhusområdet ved Næsby Strand lige uden for Korsør, hvor vandet trængte helt op og endte med at oversvømme et større område, hvor mange huse fik vand ind, med store skader til følge.

I Korsør slap de denne gang med skrækken, hvor kommunen ellers havde taget varslen om stormflod så alvorligt, at de dagen igennem dækkede alle kommunale bygninger omkring havnen til med plader for vinduerne, ligesom der blev etableret mindre diger af sandsække, for at holde vandet på afstand.
Heldigvis nåede vandet aldrig disse bygninger, som ved tidligere stormflod som dem i 2006 og 1993, hvor vandstanden nåede op på hele 1,52 og 1,65 m over normalen, hvilket oversvømmede store dele af Korsør centrum omkring havnen.

Begge gange gik det hårdt ud over forretningerne omkring Havnegade og Nygade, ligesom Baggesensskolen og Storebæltshallen fik fyldt kældrene med vand og hallen måtte have nyt gulv, da også dette blev ødelagt i vandmasserne.
Der skal i Korsør kommune nu arbejdes på en stormflodssikring af byen, da undersøgelser foretaget ud fra vandstandsstatistikker viser, at den normale vandstand i 2050 vil ligge ca. 30 cm højere end den gør idag, hvilket vil øge risikoen for store skader ved stormflod, da en vandstand på 1,37 som idag, vil svare til en vandstand på 1,67 i 2050.

Kilde: DMI.dk, højvandsstatestikker for Korsør havn udearbejdet af Kyst Direktoratet, samt dokument om stormflodssikring af Korsør, udearbejdet af Slagelse Kommune. Alle dokumenterne om emnet kan findes ved en google søgning, ligesom du kan læse meget mere om emnet ved at google stormflod, højvandsstatestik, oversvømmelse, eller lign. evt. for dit eget område.

/112news/
Denne artikel er set5306gange.