Polsk transportvirksomhed står til kæmpe bøde: Ulovlig cabotagekørsel

Polsk transportvirksomhed står til kæmpe bøde: Ulovlig cabotagekørsel

Arkiv.Foto

Tirsdag den 23. maj 2017 foretog Tungvognscenter Syd kontrol af et polsk sættevognstog på motorvej E20 ved Harte.
Vogntoget kørte med jernskrot mellem Esbjerg og Munkebo/Lindø.

Ved kontrollen blev det konstateret, at der er var kørt syv cabotageture siden den sidste internationale indgående tur til Danmark.
– Chaufføren havde først kørt tre ture i Danmark og var derefter taget hjem til Polen på weekend. Lastbilen lod han dog stå i Danmark. Efter weekenden fortsatte chaufføren med yderligere fire cabotageture i lastbilen, inden Sydøstjyllands Politi udtog køretøjet til kontrol, ” fortæller Stig Simonsen, der er politikommissær og leder af Tungvognscenter Syd.

En lovovertrædelse, der koster virksomheden 70.000 kr.
Desuden havde virksomheden kørt 13 gange på det danske motorvejsnet inden for de sidste 30 dage, uden at der var betalt vejbenyttelsesafgift.

Det kostede virksomheden 32.500 kr. Der var også registreret to kørselsforløb i lastbilens kontrolapparat, hvor der ikke havde været anvendt førerkort. For den forseelse skulle virksomheden betale 12.000 kr.
Virksomheden skulle således betale mere end 110.000. kroner i sikkerhedsstillelse, inden vogntoget kunne frigives.

– Til at begynde med, var vognmanden ikke indstillet på at betale beløbet, så lastbilen blev tilbageholdt med hjullås. Det fulde beløb blev imidlertid indbetalt dagen efter kontrollen, og virksomheden ønskede ikke sagen indbragt for retten,” siger Stig Simonsen.
I sagen er en speditionsvirksomhed i Padborg sigtet for medvirken til ulovlige cabotagekørsel, da det efter politiets opfattelse er dem, der har planlagt de ulovlige cabotageture.

Sagen mod speditionsvirksomheden skal for retten.
Cabotagekørsel

En udenlandsk vognmand må maksimalt køre tre ture internt i Danmark (cabotage) inden for 7 dage, efter han er kommet ind i landet med gods, og den internationalt indgående tur er afsluttet. Cabotage-kørslen skal foretages med det samme køretøj.
Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer.
Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet.

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel.
Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen.

/Pressemeddelelse/
Denne artikel er set3432gange.