Ingen Tv-overvågning op i Låsbygade og Jernbanegade i Kolding

Ingen Tv-overvågning op i Låsbygade og Jernbanegade i Kolding

Arkiv.Foto

Kolding: En ny analyse, som Sydøstjyllands Politi har udarbejdet af kriminalitetsforholdene i Låsbygade og Jernbanegade i Kolding, viser, at der ikke er politifagligt belæg for at sætte video-overvågning op i de to gader.

Det efterspurgte Kolding Kommune efter en episode den 5. marts i år, hvor en 39-årig mand blev udsat for vold i nattelivet i Kolding midtby.
På den baggrund udarbejdede Sydøstjyllands Politi analysen af kriminalitetsforholdene på de to udvalgte gader i Kolding, der er byens hovedværtshusgader.

– I forbindelse med analysen har vi gennemgået eventuelle anmeldelser om blandt andet drab, vold, røveri og salg af narkotika begået i de to gader. Det har vi sammenholdt med en overordnet vurdering af vores politimæssige indsats i nattelivet i Kolding midtby,’ udtaler politidirektør Jørgen Abrahamsen fra Sydøstjyllands Politi.
Gennemgangen af anmeldelserne viste, at kriminalitetens omfang og karakter i området ikke kan begrunde, at Sydøstjyllands Politi sætter tv-overvågning op, og på baggrund af undersøgelserne har det heller ikke været muligt at udpege eventuelle kortere strækninger på de to gader, hvor der kunne være særligt tungtvejende grunde til at opsætte tv-overvågning.

Politiets adgang til at foretage tv-overvågning er først og fremmest reguleret af persondatalovens regler. Det indebærer efter lovens § 5, at tv-overvågning bl.a. skal være saglig, proportional og begrundet i et aktuelt kriminalitetsproblem.
Der er ikke politifaglige argumenter for tv-overvågning

Politiets overordnede opgave er at sikre borgernes sikkerhed og tryghed, og det sker gennem mange forskellige indsatser. Permanente kameraer opsat på offentlige steder i en by kan bruges som led i indsatsen for at skabe tryghed og særligt som et redskab i efterforskningsarbejdet, men er langt fra altid den rigtige løsning.

– Det er vores opgave at vurdere, hvad der i konkrete situationer og områder er den rette politimæssige indsats. Derfor er det vigtigt for os, at der er åbenbare politimæssige fordele ved at vælge video-overvågning, og at det vil kunne bidrage til at øge trygheden og opklaringen af forbrydelser’, forklarer politidirektør Jørgen Abrahamsen og uddyber: ’På baggrund af den grundige kriminalitetsanalyse har det vist sig ikke at være tilfældet i Kolding midtby.

 
Fakta

Analysen af kriminalitet i Låsbygade og Jernbanegade i Kolding vedrører perioden fra 2013 til 2017 og omfatter anmeldelser for henholdsvis

 

 • Drab, og forsøg
 • Vold
 • Vold kvalificeret
 • Vold med skade på legeme eller helbred
 • Røveri
 • Lov om euforiserende stoffer
 • Salg af narkotika jf. straffelovens § 191
Antalsmæssigt viste alene voldssager sig at være interessante. I 2016 er der på Jernbanegade anmeldt 14 voldssager, hvoraf et forhold er begået af en ekskæreste og et forhold, hvor gerningsmanden ifølge anmelder var dørmand, og så er der i øvrigt:

 

  • sket sigtelse i 10 af sagerne
  • i de 4 øvrige sager er der et forhold, hvor anmelder ikke ønskede yderligere foretaget og et, hvor gerningsmanden var dækket af en hætte, ligesom to af anmeldelserne knytter sig til samme sag (dvs. to forurettede og en gerningsmand)

 

I forhold til voldssager i 2016 på Låsbygade er der anmeldt 2 voldssager, hvoraf det ene forhold er begået i en gyde ved et værtshus, og i et forhold er der sket sigtelse (del af et sagskompleks).
Pr. den 21. marts 2017 er der ikke registeret anmeldelser om vold på de to gader i 2017. Den voldssag, som gav anledning til drøftelserne om at iværksætte tv-overvågning, blev i øvrigt ikke begået på en af de to nævnte gader.

/Pressemeddelelse/
 

Denne artikel er set7466gange.