Familie udlover en halv million i dusør i uopklaret drabssag fra 2012

Privat foto.

Privat foto.

Torsdag den 19. januar 2012 blev den 21-årige Cem Aydin dræbt af en stor gruppe unge mænd uden for sine forældres hjem på Nordre Fasanvej på Frederiksberg. Drabet er uopklaret, og nu udlover Cem Aydins familie efter aftale med Københavns Politi en dusør på en halv million kroner til den, der kan bidrage til opklaring af sagen. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

-Dusøren er et udtryk for vores søgen efter sjælefred, siger Cem Aydins storebroder Dogu Aydin, der er talsperson for familien, og fortsætter:

-Vi er sikre på, at der sidder nogle derude, som ved noget. De må også være interesserede i sjælefred. Det er vores håb, at denne dusør kan give politiet nye spor, så de kan komme videre med efterforskningen af det meningsløse drab. Vi opfordrer alle der har oplysninger om at rette henvendelse til Københavns Politi, siger Dogu Aydin.Hos Københavns Politi håber efterforskningsleder Hans Erik Raben også på, at dusøren kan være medvirkende til at nye vidner vil stå frem, så sagen kan blive opklaret.

-Der er tale om en drabssag – den alvorligste forbrydelse et menneske kan begå – nemlig at nogen berøver et andet menneske livet, og disse sager skal opklares – både af hensyn til retssikkerheden og af hensyn til de dræbtes efterladte.

I denne sag blev Cem Aydin overfaldet og tæsket ihjel af 8-10 personer – et overfald, der var præget en udsædvanlig brutalitet og afstumpethed og ulykkeligvis medførte, at Cem Aydin dagen efter døde af de alvorlige hovedtraumer, han var blevet påført, siger Hans Erik Raben.

To minutter før overfaldet klokken 23.15 19. januar 2012 ankom to biler til gerningsstedet – En mørk Ford Mondeo eller Toyota Carina og en sølvgrå BMW. Politiet efterlyser vidner, der kan sidde inde med information om disse biler og deres færden 19. januar 2012.

To minutter før overfaldet klokken 23.15 19. januar 2012 ankom to biler til gerningsstedet – En mørk Ford Mondeo eller Toyota Carina og en sølvgrå BMW. Politiet efterlyser vidner, der kan sidde inde med information om disse biler og deres færden 19. januar 2012.

Håber på nye oplysninger
Københavns Politi modtog fra starten af efterforskningen flere hundrede henvendelser fra offentligheden, og alle er blevet efterforsket til bunds uden at det har ført til et gennembrud i sagen. Der har været en massiv, omfattende og bred efterforskning og alle de efterforskningsmuligheder som retsplejeloven åbner mulighed for er blevet anvendt.

-Vi har vendt hver en sten mange gange, og vi har sågar haft et helt nyt hold af erfarne drabsefterforskere fra andre politikredse til at se på sagen; Hvad har vi glemt, hvad har vi overset, nye teorier, nye teser, nye efterforskningsmuligheder – og alligevel står vi i dag fortsat uden motiv eller spor af gerningsmændene. Det er åbenbart lykkedes gerningsmændene i denne sag at lægge fuldstændig låg på og holde tæt, men alligevel er vi overbeviste om, at der findes personer tæt på gerningsmændene, som ved hvorfor det skete, og hvem der gjorde det. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at 8-10 gerningsmænd kan holde fuldstændig tæt. Derfor har vi også valgt i denne konkrete sag at indgå et samarbejde med familien og lade dem udlove dusøren i håb om, at vidnerne nu endelig vil stå frem og fortælle om deres faktuelle viden, så gerningsmændene kan blive fundet og stillet til strafferetligt ansvar for den handling, de har forøvet. Det er dog vigtigt at understrege, at politiet er interesseret i alle nye oplysninger, siger Hans Erik Raben.

Politiet afgør udbetaling
Den skriftlige aftale, som politiet og familien har indgået, omkring udlovningen af den private dusør, er godkendt af politiets jurister i Københavns Politi, og der er fastsat følgende konkrete betingelser for, at dusøren eller en andel heraf kan udbetales:

1) Udbetalingen af en andel af dusøren betinges af, at de nye og afgørende oplysninger medfører eksempelvis

  • Klarlæggelse af motiv,
  • Klarlæggelse af gerningsvåben – evt. fund af dette,
  • Identificering af gerningsmændenes flugtkøretøjer
  • Gerningsmændenes mulige identitet, gruppering m.v.

2) Udbetaling af hele dusøren betinges af, at de nye oplysninger medfører

a. FULD opklaring af sagen og tiltalerejsning mod én eller flere gerningsmænd.

Fælles for de 2 kriterier er, at

3) Personen/personerne (vidnet/vidnerne), der fremkommer med oplysningerne som ovenfor nævnt om fornødent skal afgive forklaring herom i retten – både under efterforskningen, men også under en eventuel senere hovedforhandling, HVIS anklagemyndigheden skønner dette nødvendigt.

Det er alene Københavns Politi, der afgør, hvornår og hvorvidt dusøren eller en andel heraf udbetales.

Familien har deponeret de 500.000,- kr. på en konto hos Københavns Politi.

Har du nye oplysninger i sagen, kan du kontakte Københavns Politi på telefon 114.Denne artikel er set4974gange.