ATK-vognene kan nu også blinke til fart glade cykelister på el-cykler

ATK-vognene kan nu også blinke til fart glade cykelister på el-cykler

Midt- og Vestjyllands Politi

Politiets fotovogne er blevet omkalibreret, så de nu også kan fange de såkaldte ’speed pedelecs’ – en ny type el-cykler, som må køre op til 45 km/t.
Hvis man hører til de fartglade el-cyklister, kan man lige så godt indstille sig på at blive penneven med politiets bødekontor. Fra og med i dag – den 1. april 2018 – vil politiets fotovogne nemlig også måle hastigheden på de el-cykler, der suser forbi.

El-cykler bliver mere og mere almindelige i gadebilledet, og fra den 15. april 2018 kommer en ny og hurtigere type af el-cykler – de såkaldte ’speed pedelecs’ – på gaden. Speed pedelecs må køre op til 45 km/t og skal køre sammen med de øvrige trafikanter på cykelstierne. Det kan medføre en risiko for færdselssikkerheden.
– En el-cykel larmer ikke lige så meget som en knallert, selvom den kan køre lige så hurtigt, og det kan udgøre en fare for de trafikanter, som ikke er opmærksomme på el-cykler, der kommer blæsende forbi. Vi har set enkelte eksempler på el-cykler, der kører op til 59 km/t. Så vi har fundet det nødvendigt at lave en mere målrettet indsats over for dem,” siger Henry Flintborg fra Midt- og Vestjyllands Politi.

De el-cyklister, der bliver målt til en hastighed over det tilladte, kan derfor se frem til en bøde. Fartmålingen vil dog blive korrigeret for en eventuel medvind.
Omkalibreringen af fotovognene er sket efter, at politiet i løbet af 2017 har lavet en række forsøg med at finindstille ATK-vognene, så lasermåleren kan ramme cykelstellet. I samme ombæring er fotovognene blevet justeret, så de kan skelne mellem de mange typer af motorkøretøjer i trafikken – biler, motorcykler, knallerter, el-cykler og nu også speed pedelecs.

– Vi har haft en særlig udfordring i forhold til at identificere el-cyklisterne, da cykler jo ikke har nummerplader. For vi skal jo have nogen at sende bøden til. Det problem har vi løst ved give ATK-vognene en softwareopdatering, så de kan foretage ansigtsgenkendelse,” fortæller Henry Flintborg.
Politiet håber derved at kunne lægge en dæmper på de mest fartglade speed pedelecs, og opfordrer i øvrigt til at folk, som kører på dem, passer meget på sig selv og andre i trafikken.

/Pressemeddelelse/
Denne artikel er set7486gange.