Lokalt beredskab havde møde mandag formiddag: Vi forsætte miljøindsatsen efter olieudslip

Lokalt beredskab havde møde mandag formiddag: Vi forsætte miljøindsatsen efter olieudslip

Arkiv.Foto – Fotograf. Morten Sundgaard – Skadestedsfotograf.dk

Aabenraa: Syd- og Sønderjyllands Politi, Aabenraa Kommune og Brand og Redning Sønderjylland har på et møde mandag formiddag vurderet den aktuelle situation efter et større udslip af dieselolie i Aabenraa Havn og i Aabenraa Fjord torsdag.

Det står klart, at Skarrev og det omkringliggende område stadig er forurenet med dieselolie.
Men da der er tale om en tynd oliefilm, vil myndighederne – ligesom i weekenden – fortsat afvente, om olien kan forsvinde ad naturlig vej.

Havn stadig forurenet
Havnebassinet og området ved roklubben på havnen er også stadig forurenet med dieselolie.
Det lykkedes de første dage at suge en del olie op fra bassinet, men denne indsats måtte indstilles søndag og mandag på grund af vejrforholdene.

Når vejret klarer op, vil Aabenraa Kommune vurdere de næste skridt i forhold til denne miljøindsats.
Fra og med mandag overtager Aabenraa Kommune egenhændigt de sidste dele af miljøindsatsen, efter at flere myndigheder har deltaget i arbejdet siden torsdag, koordineret af politiet.

Blå Flag hejses igen
Aabenraa Kommune har sat advarselsskilte op og taget de Blå Flag ned på strandene langs fjorden som følge af udslippet.
Advarslen gælder stadig for Skarrev og det omkringliggende område, men i de øvrige områder vil kommunen fjerne skiltene, og det Blå Flag hejses igen på Sønderstrand.

Kommunen afventer endnu en tilbagemelding fra Fødevarestyrelsen, hvorvidt det er muligt at fiske i fjorden, efter at oliefilmen i dette farvand er fordampet efter udslippet.

 

/Pressemeddelelse/
Denne artikel er set1141gange.

Like og del:

Kommentar

Kommentar